İlaçlama Yöntemleri Nelerdir ?

İlaçlama Yöntemleri Nelerdir ?

İstanbul’da haşere türlerinin etkinlikleriyle sık olarak karşılaşılan çevrelerden bir tanesi de Ataşehir ilçesidir. Ataşehir’de görülen zararlı canlı grupları insanların yaşadıkları alanlar üzerinde kapsamlı sorunlar oluşmasına neden olmakta ve bu bölgelerde huzursuzluk oluşturmaktadır. Firmamız garantili çalışmalar dahilinde haşere türleriyle mücadele edebilmek adına kapsamlı mücadele yöntemleri uygulamakta ve haşere sorunlarını kesin olarak ortadan kaldırmaktadır. Şimdi detaylı olarak hangi yöntemler dahilinde zararlı canlı türleriyle mücadele ettiğimize değinelim.

Sıvı ilaçlama

Sıvı yapıdaki kimyasal zehirler haşere türlerinin bir ortamdan atılması konusunda en etkili ilaçlardır. Zararlı canlı etkinliklerine son verebilmek açısından sıvı ilaçların kullanımına gerek şirketimiz gerekse diğer İstanbul Ataşehir Böcek ilaçlama firmaları tarafından çok rastlanır.

Sıvı ilaçlama çalışmaları kendi içerisinde kokulu ve kokusuz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kokulu yapıdaki ilaçlar sorunun çok yoğun olduğu anlarda ya da direkt temasın mümkün olmadığı mekanlarda kullanılır. İlaç buharlaştırılarak uygulanır ve buharlaşma etkisi haşere türlerini etkileyerek öldürür.

Kokusuz türdeki kimyasal ilaçlarsa sadece değdikleri alanlar üzerinde etkili olmaları itibariyle ortam içerisinde yer alan insanların, hayvanların veya bitkilerin zarar görmelerine neden olmaz. Ayrıca çevrenin havalandırılmasına da gerek yoktur.

Jel ilaçlama

Jel yapıdaki kimyasal ilaçların kullanımlarına da çok sık rastlanır. Bu ilaçlar insanların yaşadıkları her türlü ortam üzerinde görülme ihtimalleri çok yüksek olan hamamböceği ya da kalorifer böceği haşeresi üzerinde etkilidir.

İstanbul Ataşehir Böcek ilaçlama çalışmaları içerisinde her zaman kesin yöntemler kullanmakta ve haşere problemlerini kapsamlı olarak çevreden uzaklaştırmaktayız.